Benvidos


Belvís

Belvís
Seminario Menor de la Asunción - Santiago

lunes, 18 de agosto de 2014

CONVIVENCIA 2014

Para xeral información, seguindo ordes algo propias e mais alleas, por medio da presente noticia faise saber que o próximo dia 11 do mes de Setembro,vixente o verán,terá lugar conforme se anuncia a comida anual e mais os festexos e celebracións que na convocatoria oficial se expresan co visto e pracet de Sanmartín Obelleiro que falou directamente con Dios Vigo.

O programa é o seguinte:
Verémonos pois ese día.Saúdos: Rafael