Benvidos


Belvís

Belvís
Seminario Menor de la Asunción - Santiago

lunes, 12 de septiembre de 2011

ARMENTEIRA e 5


Despois de tanta disipación por horizontes abertos, volvo á paz cisterciense, ao recollemento da poesía mariana, á escuridade do “retrete da conciencia”, parafraseando a san Ignacio. Volvemos recoller o coche coa música interior de:

Cantiga CIII

Cómo santa María fixo estar ao monxe trescentos anos ao canto da paxariña, porque lle mostrase cál era o ben que habían os que estaban no Paraíso.

Daquela un gran milagre /  vos quero ora contar  
que fixo Santa María / por un monxe que rogar
lle iba sempre pra que lle mostrase / que ben no Paraíso ha.
Quen á Virxe ben servirá
ao Paraíso irá.

E que o vise na sua vida /  antes que fose morrer.
E entón a Gloriosa / vede o que lle foi facer:
fíxoo entrar nunha horta / á que muitas veces ía.
Quen á Virxe ben servirá
ao Paraíso irá.

Mais aquel día / fixo que unha fonte achou,
mui crara e mui fermosa, e cabo dela se sentou.
E así que lavou mui ben as mans, dixo: ¡Ai, Virxe, que será
Quen á Virxe ben servirá
ao Paraíso irá.

si verei do Paraíso / o que eu muito che pedí.
E si verei algún pouco do seu vicio / antes que salla de aquí,
e que seipa do que ben obra / que galardón haberá!
Quen á Virxe ben servirá
ao Paraíso irá.

Tan axiña que acabada / houbo o monxe a oración,
ouviu unha paxariña / cantar logo en tan bon son
que se esquenceu de todo, / e atente sempre alá.
Quen á Virxe ben servirá
ao Paraíso irá.

Tan grande sabor había / de aquel canto e de aquel lais,
que grandes trescentos anos / estivo así, ou máis,
cuidando que non estivera / senón pouco como está
Quen á Virxe ben servirá
ao Paraíso irá.

monxe algunha vez ao ano, cando ao verxel sal.
Calou e foise a paxariña / do que el houbo muito mal.
E dixo: “De aquí irme quero / que xa ha de querer comer
Quen á Virxe ben servirá
ao Paraíso irá.

o convento”. E foise logo / e achou un gran portal
que nunca vira, e dixo: “¡Ai, Santa María val-
me! Non é este o meu mosteiro /  ¿E de min qué se fará?
Quen á Virxe ben servirá
ao Paraíso irá.

E vaise e entrou na eirexa / e houberon gran pavor
os monxes cando o viron / e preguntoulle o prior:
- Amigo, ¿e vós quén sodes ou qué buscades acá?
Quen á Virxe ben servirá
ao Paraíso irá.

Dixo el: “Busco ao meu abade / que agora aquí deixei,
e o prior e os frades, / de que me agora quitei
cando fun a aquela horta / que el quen eu son dirá.
Quen á Virxe ben servirá
ao Paraíso irá.

Cando esto ouviu o abade / por algo tolo o tiveron,
o abade e mailo convento, / pro en cando ben souperon
de cómo este feito fora / dixeron: ¿Quén oirá
Quen á Virxe ben servirá
ao Paraíso irá.

nunca tan gran maravilla / como Deus por éste fez,
polo rogo da sua Madre / Virxe Santa de gran prez,
e por esto a loemos, / mais quen nona loará
Quen á Virxe ben servirá
ao Paraíso irá.

por calquer cousa que sexa? / Que por Deus gran dereito é
por canto nós lle pedimos / nos dá o seu Fillo a fe
por Ela, e aquí nos mostra / o que despois nos dará.
Quen á Virxe ben servirá
ao Paraíso irá.
                                               
                                   Cantigas de Santa María. Afonso X o Sabio.
                                   
430 cantigas que contan os favores que a Virxe lles concede aos seus devotos.
Teñen música e preciosas miniaturas. Un monumento literario, pictórico e musical.

Versión ao galego moderno, non normativizado, de Álvaro Cunqueiro.

Ao rei don Afonso foille dedicado o Día das Letras Galegas do 1980.

Saúdo cordial.
Eduardo Seco.

No hay comentarios:

Publicar un comentario